Behandelingen

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Cognitieve gedragstherapie is een praktische, effectief bewezen therapie bij diverse klachten zoals onzekerheid, angst, dwang, somberheid en psychosomatische klachten. Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van cognitieve therapie en gedragstherapie.

Zoals de woorden al aangeven gaat het bij cognitieve gedragstherapie om ‘cognities’ ook wel gedachten en over gedrag. Cognitieve gedragstherapie gaat er vanuit dat hoe jij denkt over een gebeurtenis, invloed heeft op hoe je je voelt en wat je doet en andersom. Door je gedachten te onderzoeken en om te buigen ga je je anders voelen en gedragen maar ook andersom; door je anders te gedragen, ga je je anders voelen en ga je anders denken.

Cognitieve gedragstherapie gaat gepaard met huiswerk in de vorm van het bijhouden en onderzoeken van je gedachten en oefeningen gericht op het veranderen van je gedrag. Cognitieve gedragstherapie kan ingezet worden in combinatie met e-health.

Meer informatie over Cognitieve gedragstherapie is te vinden op: www.vgct.nl/wat-is-cognitieve-gedragstherapie/

Schematherapie

Schematherapie is een vorm van psychotherapie waarbij elementen uit de cognitieve- gedragstherapeutische, psychodynamische, hechtings- en gestalt-modellen samen komen. Schematherapie is het meest bekend als behandeling van persoonlijkheidsproblematiek, maar inmiddels ook effectief gebleken bij andere langdurige klachten zoals langdurige of een terugkerende depressie of angststoornis.

Schematherapie richt zich op het inzicht krijgen in de oorsprong van hardnekkige patronen en deze vervolgens te leren doorbreken. Er wordt gekeken wat de invloed van ervaringen uit je jeugd is op je doen en denken. Vervolgens leer je patronen herkennen om vervolgens stil te staan bij je behoeften van dat moment, het verwerken van wat je tekortgekomen bent en om op een gezonde manier te leren reageren op voor jou stressvolle omstandigheden. Hierdoor verandert niet alleen je gedrag, maar ook je gevoel en gedachten. Zo weet je bijvoorbeeld beter wat je wil in het leven en dit ook aan te geven en lukt het beter om relaties met anderen aan te gaan en deze ook te onderhouden.

Meer informatie over Schematherapie is te vinden op: www.schematherapie.nl/schematherapie

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is vooral bekend als effectief bewezen therapie voor mensen die last blijven houden van een ingrijpende gebeurtenis in hun leven. Voorbeelden hiervan zijn het meemaken van een ongeluk, gepest geweest zijn, het meemaken van een geweldsincident of seksueel geweld. EMDR richt zich op het verwerken van een dergelijke ingrijpende gebeurtenis door de emotionele lading van de gebeurtenis af te halen.

Het meemaken van een dergelijke gebeurtenis gaat gepaard met veel negatieve emoties die vaak onvoldoende verwerkt zijn. Hierdoor ga je anders over jezelf, de ander of de wereld denken, voel je je anders en gedraag je je anders. Zo kan het zijn dat je je schuldig voelt, jezelf niks meer waard vindt, dat je niemand meer vertrouwt of dat je de wereld als onveilig ervaart. Hierdoor kan je je regelmatig angstig, boos of verdrietig voelen. Ook kan het zijn dat je last hebt van herbelevingen of nachtmerries waardoor je slechter slaapt, je minder goed kan concentreren en continue alert bent. Hierdoor vermijdt je situaties.
Soms kan het zijn dat je geen negatieve emotionele lading voelt bij de gebeurtenis, maar dat je je nog wel zorgen maakt over iets dat er in de toekomst kan gebeuren. Ook dan is EMDR een geschikte therapie.

EMDR is zoals hierboven beschreven vooral bekend als behandeling bij traumaklachten, maar door de jaren heen wordt EMDR ook veelvuldig ingezet bij onder andere angstklachten, somberheidsklachten, psychosomatische klachten en een fors negatief zelfbeeld. Daarbij wordt gezocht naar gebeurtenissen of situaties die verband houden met de klachten en wordt wederom de emotionele lading er zo veel mogelijk af gehaald.

Meer informatie over EMDR is te vinden op: www.emdr.nl

Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte therapie is gericht is op het benutten van je sterke kanten en hulpbronnen om van daaruit je zelfstandigheid te versterken en weer op eigen kracht verder te kunnen.

Samen met je hulpverlener onderzoek je welke vaardigheden je al in huis hebt om je problemen aan te pakken. De aandacht gaat vooral naar de oplossing in plaats van naar het probleem. Oplossingsgerichte therapie is kortdurend en resultaatgericht.

Ehealth

E-health is online behandeling. Binnen psychologiepraktijk Dichtbij wordt er gewerkt middels Therapieland. Therapieland is een online beveiligd platform met meer dan 50 verschillende modules die jou ondersteunen bij je behandeling.

Je kan overal, op je eigen moment, aan je behandeling werken en ook na de behandeling blijven de modules beschikbaar wat helpt terugval te voorkomen. Voorbeelden van modules zijn: Depressie – CGT, Dwang, G-schema, Mindfulness, Overspanning en Burnout, Paniek, Piekeren, Rouw, Sociale Angst, Zelfbeeld, Ziekteangst.