Praktische informatie

Werkwijze

Gedurende het hulpverleningsproces doorlopen we samen verschillende fases. Hieronder vindt je een korte samenvatting van elke fase. Klik op ‘Lees meer’ voor meer gedetailleerde informatie.

1. Aanmelding: Aanmelding kan telefonisch of via de knop ‘Aanmelden’ met een vereiste verwijsbrief. Indien aan de vereisten wordt voldaan wordt een intakegesprek gepland. Zo nodig volgt er een aanvullend telefonisch contact en wordt er daarna een bevestiging of reden van afwijzing gestuurd. Voorafgaand aan de intake ontvangt de cliënt de behandelovereenkomst en vragenlijsten via beveiligde portalen.

2. Intake: Bij de intake wordt identificatie gevraagd en worden klachten, omgevings- en persoonsfactoren besproken. Eventueel kan een belangrijke naaste worden uitgenodigd en worden vragenlijsten gebruikt om de ernst van de klachten en het functioneren te beoordelen. De behandelovereenkomst en procedures worden ook besproken. Intake en behandeling vindt in principe face to face plaats, maar kan indien gewenst en passend ook digitaal plaats vinden.

3. Behandeling: De behandeling is gebaseerd op bewezen behandelmethodieken bestaand uit een inzicht- verander- en eindfase. Tussentijds vinden evaluatiegesprekken plaats en worden behandeldoelen en de behandelrelatie beoordeeld. Actieve betrokkenheid tussen sessies wordt aangemoedigd.

4. Afsluiting: Aan het einde van de behandeling wordt een terugvalpreventieplan opgesteld. Middels vragenlijsten en een evaluatiegesprek worden de behandeldoelen opnieuw beoordeeld.

Vergoeding en kosten

Binnen Psychologiepraktijk Dichtbij worden drie soorten zorg onderscheiden: Gecontracteerde zorg, Ongecontracteerde zorg en Niet vergoede zorg. Hieronder is hier meer informatie over te vinden. Tevens is er informatie te vinden over de kosten bij een ‘No show’.

Gecontracteerde zorg

Psychologiepraktijk Dichtbij heeft contracten met de diverse zorgverzekeraars.

Ongecontracteerde zorg

Op dit moment heeft Psychologiepraktijk Dichtbij geen contract met CZ, VGZ en ONVZ.

Niet vergoede zorg

Sommige DSM-classificaties zoals een aanpassingsstoornis, worden door de zorgverzekeraar niet vergoed. Voor…

No Show

Voor een afspraak wordt tijd gereserveerd. Om tot goede afspraken te komen is het nakomen van afspraken belangrijk. Vanzelfsprekend…

Wachttijden

15-3-2024: Momenteel is er een aanmeldstop binnen Psychologiepraktijk Dichtbij.
De afdeling zorgbemiddeling van je zorgverzekeraar kan je mogelijk verder helpen in het zoeken naar een andere plek. 

Ben je benieuwd wat ik voor je kan betekenen?

Praktijk en bereikbaarheid

Psychologiepraktijk Dichtbij zit gevestigd in het Therapie- en bewegingscentrum Goeree. Rondom het centrum is er voldoende mogelijkheid tot parkeren.

Locatie:
Charbonstraat 11
3252 AE, Goedereede
Routebeschrijving

Openingstijden:
Di 09.00 – 17.00
Een doordeweekse avond
(Dit is een wisselende avond)

Kwaliteit

Kwaliteit van zorg is binnen Psychologiepraktijk Dichtbij van grote waarde. Lees hieronder over certificering, privacy, klachten, kwaliteitsstatuut, ROM, cliënttevredenheid, nieuws en samenwerkingen.

Certificering

Na een universitaire opleiding heb ik de postdoctorale opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog…

Privacy

Vanzelfsprekend vind ik privacy zeer belangrijk en kun je er op vertrouwen dat ik in alle gevallen uiterst zorgvuldig met je…

Klachten

Vanzelfsprekend hoop ik op een prettige samenwerking en doe ik mijn best je te behandelen op een manier die past bij je…

Kwaliteitsstatuut

Sinds januari 2017 is iedere GGZ-aanbieder verplicht om over een kwaliteitsstatuut te beschikken. Hierin staat beschreven hoe…

ROM

Routine Outcome Monitoring (ROM) zijn vragenlijsten gericht op het evalueren van je klachten voorafgaand, (soms ook tijdens) en…

Clienttevredenheid

Tussentijds en aan het einde van de behandeling staan we middels een evaluatiegesprek stil rondom je tevredenheid…

Samenwerkingen

Psychologiepraktijk Dichtbij werkt o.a. samen met de volgende partijen:

  • Huisartsenpraktijk Kop van ‘t Eiland
  • Therapie- en bewegingscentrum Goeree
  • Optiment (basis GGZ 18+)
  • PKJP te Rhoon (basis – en specialistische GGZ kind en jeugd en 18+ tot 30 jaar)