Vergoeding en kosten

Binnen Psychologiepraktijk Dichtbij worden drie soorten zorg onderscheiden: Gecontracteerde zorg, Ongecontracteerde zorg en Niet vergoede zorg. Hieronder is hier meer informatie over te vinden. Tevens is er informatie te vinden over de kosten bij een ‘No show’.

Gecontracteerde zorg

Psychologiepraktijk Dichtbij heeft contracten met de volgende zorgverzekeraars (en alle partijen die hieronder vallen – zie overzicht):

  • VGZ
  • Achmea
  • Menzis
  • DSW
  • ASR
  • Zorg en Zekerheid
  • Eucare
  • Eno

Wanneer Psychologiepraktijk Dichtbij een contract heeft met jouw zorgverzekeraar, dan worden de kosten voor de sessies rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. Let op: per kalenderjaar betaal je wel je eigen risico.

Ongecontracteerde zorg

Op dit moment heeft Psychologiepraktijk Dichtbij geen contract met CZ en ONVZ  (en alle partijen die hieronder vallen – zie overzicht).

In het geval Psychologiepraktijk Dichtbij geen contract heeft met je zorgverzekeraar kan je je wel aanmelden. In dat geval betekent het, dat je de kosten voor de sessies zelf betaalt aan Psychologiepraktijk Dichtbij waarna je de rekening declareert bij de zorgverzekeraar. Hoeveel je zorgverzekeraar vergoedt hangt af van je polis. Het is dus belangrijk voorafgaand aan een intake contact op te nemen met je zorgverzekeraar om te informeren naar de voorwaarden en wat dit betekent voor de kosten van de sessies. Let op: Per kalenderjaar betaal je sowieso je eigen risico.

Wanneer je je ervoor kiest om je aan te melden ontvang je maandelijks een rekening voor de behandeling.

Psychologiepraktijk Dichtbij hanteert de tarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Alle tarieven GGZ vindt je hier. Hiervoor kijk je bij Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gz-psycholoog. De meest gebruikte NZA tarieven zijn: Diagnostiek (60 min) €183,44 Behandeling (60 min) €161,46 waarbij de eerste (en soms ook de tweede) sessie (intake, vragenlijsten, behandelplan) en de laatste sessie (eindevaluatie, vragenlijsten), diagnostiek betreffen.

Niet vergoede zorg

Sommige DSM-classificaties zoals een aanpassingsstoornis, worden door de zorgverzekeraar niet vergoed. Voor onvergoede zorg wordt het ‘niet-basis-pakket-zorg-consult’ vanuit de NZA gebruikt: €131,82 (op basis van een sessie met 45 minuten gesprekstijd en 15 minuten verslagleggingstijd. 

No Show

Voor een afspraak wordt tijd gereserveerd. Om tot goede afspraken te komen is het nakomen van afspraken belangrijk. Vanzelfsprekend kan het voorkomen dat je niet naar een afspraak kan komen. Wanneer je niet naar een afspraak kan komen dien je dit minimaal een volle werkdag (24 uur) van tevoren aan te geven. Indien je minder dan 24 uur vantevoren de afspraak afzegt of niet op de afspraak verschijnt wordt er €75,- in rekening gebracht. Dit heet een no-show. De kosten voor een afspraak bedragen gemiddeld €150,-. Door een rekening van €75,- te sturen neem ik de helft voor mijn rekening, de andere helft is voor jouw rekening. Deze rekening kun je niet declareren bij je zorgverzekeraar.